skip to Main Content

PRIVACY VERKLARING

Algemeen
Wetbox BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en hecht waarde aan een zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. Wetbox BV zal bij het gebruik van de persoonsgegevens waarover zij beschikt altijd proberen de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven. In het vervolg van deze privacy verklaring lichten wij toe hoe wij aan uw persoonsgegevens kunnen komen, wat wij daarmee doen, wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen, opmerkingen of klachten.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens
Wetbox BV maakt een onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme of geanonimiseerde gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens waarmee uw identiteit kan worden achterhaald, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, enz. Anonieme of geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Wetbox BV kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt, bijvoorbeeld om informatie aan te vragen of het verzoek om een offerte. Wanneer u Wetbox BV om informatie vraagt over haar producten en diensten, kan Wetbox BV u verzoeken uw e-mailadres of postadres te geven zodat wij aan uw verzoek om informatie kunnen voldoen. Daarnaast kunnen anonieme gegevens worden verkregen, die zijn gekoppeld aan uw Internet Protocol adres (IP-adres). Wanneer u onze site bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de web-server noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet-provider aan uw computer wordt toegekend, iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd. Het is voor Wetbox BV niet mogelijk om alleen aan de hand van uw IP-adres uw identiteit te achterhalen, als u die ons niet zelf vertelt. Wetbox BV kan alleen vaststellen dat de ontvangende computer in een bepaald gedeelte van het land staat. De aan het IP-adres gekoppelde informatie, zoals zoekopdrachten en websites die zijn bezocht, kunnen daarom in beginsel niet naar u worden herleid. Deze anonieme gegevens kunnen Wetbox BV een beeld geven van het gedrag en de interesses van personen die de website bezoeken.

Cookies
Wetbox BV maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De cookies stellen Wetbox BV in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten. Met deze informatie is Wetbox BV in staat de website en diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de klanten en bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.htm voor informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies.

Het gebruik van uw persoonsgegevens
Wij slaan uw persoonsgegevens op in een centrale databank. Wij gebruiken uw persoonsgegevens, zodat wij u correct van dienst kunnen zijn. Wetbox BV wil uw persoonsgegevens ook graag gebruiken om u op de hoogte te houden van nieuwe producten of diensten die Wetbox BV aanbiedt. Wanneer u geen prijs (meer) stelt op deze informatie, dan kunt u dit Wetbox BV per e-mail, post of telefonisch laten weten. Wetbox BV zal meteen na ontvangst van uw verzoek het versturen van marketinginformatie stopzetten. Wetbox BV verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Wetbox BV, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Wetbox BV met u heeft gesloten.

Beveiliging van informatie
We treffen redelijke voorzorgsmaatregelen om uw Persoonlijke Gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Wetbox BV zorgt ervoor dat alle redelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. U hebt altijd het recht om aan Wetbox BV te vragen welke persoonsgegevens er van u in het gegevensbestand van Wetbox BV zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u Wetbox BV verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Wetbox BV zal die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten, of u gemotiveerd uitleggen waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. Wanneer u meent dat het gebruik dat Wetbox BV van uw persoonsgegevens maakt, niet in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor u deze heeft gegeven of afwijkt van deze Privacy Verklaring, dan kunt u dit per e-mail of per post aan Wetbox BV kenbaar maken. Wetbox BV zal vervolgens contact met u opnemen om na te gaan wat uw bezwaren zijn en hoe aan uw wensen tegemoet gekomen kan worden.

Wijzigen van de privacyverklaring
Wetbox BV houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Wetbox BV adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Vragen, opmerkingen of klachten
Wetbox BV hecht er grote waarde aan dat zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wanneer u vragen heeft die niet in deze Privacy Verklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u klachten heeft over de manier waarop Wetbox BV met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar: Wetbox BV, Wageningselaan 46d, 3903 LA, Veenendaal, onder vermelding van ‘Privacy’. Daarmee kan Wetbox BV voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan. Wij beloven u dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw vragen, opmerkingen of klachten zullen omgaan.

Wetbox BV
Wageningselaan 46d
3903 LA  Veenendaal

KVK nummer: 62677500

Back To Top